4KS – ללא קפיצים, הגנה מקסימלית!

3 תעלות מצטלבות על המפתח להגנה מקסימלית מפני העתקה פיראטית.

קוד נוסף בצד המפתח מספק שכבת הגנה נוספת.

חיתוך נחשים צולב מגן מפני תמרון וחבלה בצילינדר.

החדרה חלקה, שקטה ונטולת התנגדות של המפתח.

מערכת בעלת טכנולוגיית "ללא קפיצים" המעניקה עמידות גבוהה.

החדרה חלקה של המפתח מעניקה חוויות שימוש שעוד לא הכרתם.

פטנט רשום עד שנת 2025.

ציפוי מיוחד "מגן חיכוך" על כל חלקי הנעילה.

טכנולוגיה ייחודית נגד פריצה שקטה

תנועה חופשית של הפינים מגנה מפני סריקה, דגדוג, והקפצה של הצילינדר.

מוטות מתכת קשיחים ומבנה מודולרי מגנים מפני תלישה, משיכה וחבלה בצילינדר.

סריקת מפתח מרובעת מספקת הגנה מקסימלית.

לאנשי המקצוע:

המערכת אופטימילית לדרישות ביטחון ייחודיות בתנאי אקלים קשים.

מודולרית ואידיאלית למערכות מאסטר מורכבות.