יחידת שליטה לקורא קיר

2,483.00

תוספת חובה לקורא קיר AirKey.

דורש חיבור קרוב לחשמל.

תיאור