מתחם המגורים היוקרתי זואידזיכט – "המערכת הפונקציונלית"- FPS