EMZY – המערכת המושלמת לביטחון אוטומטי

EMZY קל ונוח לשימוש באמצעות הכפתור הצבעוני והאינטואיטיבי שלו הממוקם על הכפתור.

באמצעות השימוש בכפתור, המערכת מאפשרת מעבר מהיר בין "מצב יום" ל"מצב לילה", השונים ברמת הביטחון שלהם.

.

EMZY הוא צילינדר ממונע בעל כפתור חשמלי.

ניתן בקלות לשלב אותו במערכות הנעילה השונות של EVVA.

כך תוכלו לנעול חשמלית איזורים ספציפיים וייחודיים ברגישותם בנוסף לשליטה במערכת הנעילה המכאנית ו/או האלקטרונית המגנה על הדלת שלכם.

פיתרון אידיאלי לשילוב בין מערכות – מתאים למערכת הנעילה הקיימת שלך

לאנשי המקצוע:

פיתרון אידיאלי לשילוב בין מערכת מכאנית למערכת אלקטרונית.

הצילינדר ננעל בשלט רחוק

הנעילה והפתיחה אוטומטיים

מעבר קל בין "מצב יום" ל"מצב לילה"